Nieuwbouwhuizen Nederland

Algemene voorwaarden

Inhoudelijke bezwaarafhandeling

Zelf WOZ bezwaar maken is slechts verantwoordelijk voor het doorzenden van uw bezwaar naar uw gemeente. Zelf WOZ bezwaar maken draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke bezwaarafhandeling. Contact hieromtrent dient u direct met uw gemeente op te nemen.

Proceskostenvergoeding

Indien u bezwaar maakt via zelfwozbezwaarmaken.nl ziet u af van proceskostenvergoeding in de bezwaarfase.

Ontvankelijkheid

Het moment van digitale ontvangst van uw bezwaar zal worden gebruikt voor de tijdstips-ontvankelijkheid van uw bezwaar. Oftewel, als uw bezwaar op tijd bij uw gemeente is ontvangen (binnen zes weken na de datum van uw beschikking) zal hij in behandeling worden genomen.

De bij zelfwozbezwaarmaken.nl aangesloten gemeenten maken kenbaar dat volgens artikel 2:15 Awb deze weg geopend is voor indiening van bezwaar.

Start direct

Sluit uw gemeente of samenwerkingsverband vandaag nog aan

Wilt u burgers zelf hun bezwaren laten indienen? Met onze oplossing kiezen ze minder snel voor een no cure no pay bureau.

Meld uw gemeente aan