Hoe ziet een WOZ bezwaar voorbeeldbrief eruit?

Wilt u WOZ bezwaar maken? Check hier of uw gemeente aangesloten is bij ons platform. U kunt dan makkelijk uw bezwaar indienen met dit formulier. We helpen u daarbij met uitleg over hoe WOZ bezwaar maken werkt. Ook geven we tips over de WOZ-waarde. Staat uw gemeente er niet bij? Dan kunt u uw bezwaar rechtstreeks bij uw gemeente indienen. In deze tip delen we een standaard brief voor uw WOZ bezwaar; zo zou uw WOZ bezwaarschrift eruit kunnen zien.

Let op! U heeft tot uiterlijk zes weken na de beschikkingsdatum de tijd om bezwaar te maken. Wanneer u het bezwaar te laat indient, mag uw gemeente deze niet ontvankelijk verklaren. De gemeente heeft tot het einde van het jaar om uw bezwaar af te handelen. Dit is geregeld in de wet WOZ.

WOZ bezwaar voorbeeldbrief

<Naam gemeente>

T.a.v. afdeling WOZ-bezwaar
<Adres >
<Postcode en plaats>

<Plaats>, <verzenddatum>

Onderwerp: bezwaar WOZ-beschikking <jaartal> <adres>

Beste heer, mevrouw,

Ik maak bezwaar tegen de WOZ-waarde van mijn woning per 1 januari <jaartal>. Het gaat om beschikkingsnummer <beschikkingsnummer invullen>. Een kopie van de beschikking vindt u in de bijlage.

Reden bezwaar

Ik ben van mening dat de WOZ-waarde <te hoog/laag/anders> is vastgesteld. <Kies de juiste motivering:>

  • De in het taxatieverslag gebruikte oppervlakte is niet juist.
  • Mijn woning/pand verkeert in mindere staat dan de gebruikte onderbouwingen in het taxatieverslag
  • Mijn woning heeft een mindere ligging dan de gebruikte onderbouwingen in het taxatieverslag (i.v.m. overlast van….)
  • De gebruikte onderbouwingen in het taxatieverslag zijn niet goed vergelijkbaar
  • Andere reden

<Eventuele aanvulling>

Opnieuw vaststellen WOZ-waarde

Ik verzoek u de WOZ-waarde opnieuw vast te stellen. Ik zou dit bezwaar graag toelichten tijdens een (telefonische) hoorzitting. Ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

<Uw handtekening>

<Uw naam>

<Adres>
<Postcode en woonplaats>
<Email>
<Telefoonnummer>