Nieuwbouwhuizen Nederland

Privacybeleid

Zelfwozbezwaarmaken.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt in heldere woorden beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Bron

De belangrijkste manier waarop we persoonsgegevens verkrijgen is doordat u deze met ons deelt via onze website. U heeft daarbij zelf de keuze of u deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Omdat elk van deze gegevens noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze dienstverlening, is het noodzakelijk om deze gegevens aan ons te verstrekken voordat u van onze diensten gebruik kunt maken.

Via www.zelfwozbezwaarmaken.nl kunt u zich aanmelden voor onze dienst. Wij vragen u dan om NAW-gegevens, uw aanslagnummer en gegevens over het pand waarop het bezwaar betrekking zal hebben. Deze gegevens worden naar de door u geselecteerde gemeente (of samenwerkingsverband van verschillende gemeenten) verstuurd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij de gegevens verzamelen en op basis van welke grondslag wij de gegevens verzamelen. Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hieronder staan beschreven.

Wij verwerken de volgende gegevens van u:

  • Voor- en/of achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Objectgegevens

Doel van de verwerking

  • Om gebruik te kunnen maken van onze dienst

Grondslag van de verwerking:

  • Uw toestemming

Delen van gegevens

Voor het verwerken van uw gegevens maken wij gebruik van derde partijen. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met uw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
Het kan zijn dat een verwerker zich bevindt buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, kunnen wij met deze partijen (aanvullende) afspraken maken. Met deze verwerkers sluiten wij dan een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd).

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere instellingen (gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten) als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Er is geen vaste bewaartermijn die we aan alle soorten gegevens kunnen meegeven.
Voorts bewaren wij uw gegevens zo lang als de heersende wet- en regelgeving voorschrijft. Zo zijn wij verplicht onze administratie minimaal 7 jaren te bewaren op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

Rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u het recht op beperking van, en bezwaar te maken tegen, de verwerking. Ook behoudt u het recht om uw toestemming in te trekken. Bovendien heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens). We proberen ervoor te zorgen dat u deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. U kunt ons ook te allen tijde een verzoek sturen om uw rechten uit te oefenen door ons te contacteren via info@zelfwozbezwaarmaken.nl. Gelieve in uw verzoek zoveel mogelijk aan te geven om welke gegevens uw verzoek ziet, welk recht u wilt uitoefenen en bewijs dat het ook uw gegevens betreffen. Wij proberen binnen enkele werkdagen op uw verzoek te reageren.

Cookies

We plaatsen de volgende cookies:

  • Een sessie cookie, waarmee we kunnen volgen en ervoor zorgen dat ingevulde formulieren ook daadwerkelijk aankomen;
  • Een cookie die ervoor zorgt dat we kunnen zien of uw browser het gebruik van JavaScript ondersteunt;
  • Google Analytics cookie. Hiermee verzamelen we geen persoonlijke informatie over u, maar kunnen we wel het gebruik van de website bijhouden, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Zelfwozbezwaarmaken.nl
E-mailadres: info@zelfwozbezwaarmaken.nl
KVK: 85734314

Start direct

Sluit uw gemeente of samenwerkingsverband vandaag nog aan

Wilt u burgers zelf hun bezwaren laten indienen? Met onze oplossing kiezen ze minder snel voor een no cure no pay bureau.

Meld uw gemeente aan