Hoe werkt de WOZ-waarde bij nieuwbouw?

Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht? Dan krijgt u vroeg of laat te maken met de WOZ-waarde. Ook wanneer uw woning nog niet gebouwd is. Maar hoe kunnen gemeenten de WOZ-waarde bepalen van nieuwbouw? De WOZ-waarde van nieuwbouw gaat door drie fases, net als deze blog. Van bouwgrond, tot woning in aanbouw en uiteindelijk de opgeleverde woning.  

Bouwgrond

Bij de WOZ-waarde bepalen van nieuwbouw zijn twee data van belang. De ‘waardepeildatum’ en de ‘toestandsdatum’. De waardepeildatum is de waarde van een onroerend goed op 1 januari, één jaar vóór het betreffende belastingjaar. De toestandsdatum is de toestand van uw woning op 1 januari van het betreffende belastingjaar. De toestand is belangrijk bij de WOZ-waarde bepalen van nieuwbouw. Een woning die nog in de toestand ‘in aanbouw’ verkeert, heeft een andere waarde dan een opgeleverde woning.

Het is goed om te weten dat de wet onderscheidt maakt in niet-woning en woning. Hiervoor gelden verschillende tarieven. Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht, maar bezit u alleen nog maar de grond? Als de bouw nog niet gestart is, wordt enkel uw grond aangeslagen. Het niet-woning tarief geldt dan bij de WOZ-waarde van nieuwbouw. Het gaat tenslotte over bouwgrond en dat is geen woning. De gemeente bekijkt de waarde van de grond en de gemaakte bouwkosten op de waardepeildatum.

Woning in aanbouw

Zit de eerste paal in de grond? Dan zal uw woning worden aangeslagen voor het woning-tarief. Hierbij geldt steeds dat de toestandsdatum, 1 januari van het betreffende belastingjaar, het uitgangspunt is voor de waardebepaling van dat jaar. De gemeente bekijkt hoever de woning is gevorderd op 1 januari. Er wordt dan met een percentage van gereedheid (voor het woningdeel) gerekend. Dit zijn wettelijk vastgestelde percentages.

Opgeleverde woning

Is uw woning opgeleverd voor de toestandsdatum? Dan geldt ook het woning-tarief voor de WOZ-waarde van nieuwbouw. De gemeente bekijkt de waarde van uw woning op de waardepeildatum: 1 januari, één jaar vóór het betreffende belastingjaar. Er wordt dus gerekend met al gerealiseerde verkoopprijzen van een jaar eerder.

Zijn deze niet bekend? Dan kijkt de gemeente naar verkoopcijfers van vergelijkbare woningen rond deze datum. Deze worden dan omgerekend naar de eerdergenoemde 1 januari van het jaar vóór het betreffende belastingjaar. Zo kan een gemeente de WOZ-waarde bepalen van nieuwbouw.

WOZ bezwaar nieuwbouw

Heeft u het idee dat de WOZ-waarde niet klopt? Het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde van nieuwbouw is mogelijk! Het verhogen of verlagen van uw WOZ-waarde heeft invloed op een aantal belastingen. Het is de moeite waard. Bezwaar maken kunt u prima zelf.