Op welke belastingen heeft de WOZ-waarde invloed?

De WOZ-waarde heeft betrekking op ons allemaal. Als eigenaar van één en meerdere woningen. Als huurder en verhuurder. Als werknemer en ondernemer. Het heeft invloed op uw portemonnee. De WOZ-waarde wordt gebruikt door de Belastingdienst, uw gemeente en het waterschap om de hoogte van de belasting te bepalen. We delen met u om welke belastingen het gaat. 

Belastingdienst

Inkomstenbelasting

Heeft u een eigen koopwoning? De Belastingdienst ziet dat als inkomen, ook wel eigenwoningforfait genoemd. Net als over ander inkomen, betaalt u daar belasting over. U moet het optellen bij uw inkomen als u aangifte voor de inkomstenbelasting doet. Het eigenwoningforfait komt tot stand op basis van de WOZ-waarde.

Vermogensbelasting

Over al uw bezittingen betaalt u vermogensbelasting. Als u een tweede woning heeft, komt de WOZ-waarde om de hoek kijken. Gaat het om een recreatiewoning? Dan moet u in box 3 de hele WOZ-waarde van die ruimte bij uw vermogen optellen. Verhuurt u een tweede woning? Afhankelijk van de huurprijs, telt u in box 3 een percentage van de WOZ-waarde bij uw vermogen op.

Schenk- en erfbelasting

Erft of krijgt u een woning? Dan bepaalt de WOZ-waarde, hoeveel belasting u daarover betaalt. U heeft daarin wel twee opties. U kunt kiezen voor de WOZ-waarde van het jaar, waarin u de woning kreeg of het jaar daarop. Wordt de woning verhuurd? Dan betaalt u niet de volledige, maar een percentage van de WOZ-waarde als schenk- of erfbelasting.

Vennootschapsbelasting

Als vennootschap betaalt u belasting over de winst van uw onderneming. U kunt uw gebouwen afschrijven, tot een bepaalde bodemwaarde. Voor de vennootschapsbelasting is de WOZ-waarde die bodemwaarde.

Verhuurderheffing

Heeft u minstens vijftig huurwoningen in uw bezit? Is de huurprijs niet hoger dan de huurtoeslaggrens? Dan betaalt u verhuurderheffing. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte daarvan te bepalen.

Woningbezitter

Gemeente

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u, als u eigenaar van onroerend goed bent. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Dat wordt bepaald door uw gemeente. Huurt u een gebouw? Dan hoeft u geen OZB te betalen, als het om een woning gaat. Het is wel mogelijk dat de verhuurder van de woning de OZB doorberekent in de huurprijs. Als huurder van een niet-woning betaalt u wel OZB.

Rioolheffing

Is uw onroerend goed aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u rioolheffing, zowel eigenaren (kopers) als gebruikers (huurders). De WOZ-waarde bepaalt meestal de hoogte van de rioolheffing. Niet altijd, sommige gemeenten baseren de rioolheffing op de grootte van het huishouden of hoeveelheid afgevoerd water.

Afvalstoffenheffing

Het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval betaalt u via de afvalstoffenheffing. Bij sommige gemeenten is de WOZ-waarde de basis voor de hoogte van de afvalstoffenheffing. Dat is niet overal zo. Andere gemeenten gebruiken daarvoor andere factoren.

Waterschap

Waterschapsbelasting

De Nederlandse waterschappen beheren de watervoorziening in Nederland. Ze zorgen voor schoon drinkwater, bescherming tegen hoog water en onderhouden van onze waterwegen. De waterschapsbelasting bestaat vaak uit drie onderdelen: de watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Bent u eigenaar van onroerend goed (bebouwing, niet alleen grond)? Dan betaalt u de ‘watersysteemheffing gebouwd’. Dat bestaat uit een percentage van de WOZ-waarde.

Heeft u het idee dat uw WOZ-waarde niet klopt? Het is dus de moeite waard om bezwaar te maken. Dat doet u zo. Niet alleen als uw WOZ-waarde te hoog is, maar ook het verhogen van uw WOZ-waarde biedt voordelen.