OZB huis

Wat is het verschil tussen OZB en WOZ?

De termen OZB-waarde en WOZ-waarde worden nog weleens door elkaar gehaald. Zo wordt de term OZB-waarde vaak gebruikt. Meestal wordt dan de WOZ-waarde bedoeld. OZB-waarde is een term die niet klopt. We leggen u kort het verschil tussen de OZB en WOZ-waarde uit.

Wat is de OZB?

OZB staat voor Onroerende Zaak Belasting. De hoogte van deze belasting wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Dit is een percentage. Wanneer de waarde van uw woning is vastgesteld, heft de gemeente hierover een percentage aan belasting. Dit is de OZB.

In principe wordt iedere eigenaar van een onroerend goed hiervoor aangeslagen. In sommige gevallen ook de gebruiker (zoals een huurder). Dit is het geval wanneer het een niet-woning betreft. U kunt tegen dit percentage geen bezwaar meer maken, wanneer de aanslag gemeentelijke belastingen op de mat valt. U kunt wel bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de Waardering Onroerende Zaken. Het is een schatting van de geldwaarde van uw woning of ander onroerend goed op de waardepeildatum. Dat is 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde volgt de huizenmarkt. Het heeft invloed op een aantal belastingen, waaronder dus de OZB.

Dat er verwarring ontstaat over de twee termen is niet vreemd. Ze worden vaak in dezelfde adem genoemd en zijn met elkaar verbonden. Er zal bij een gemeente dan ook niemand zijn die uw bezwaar afwijst, omdat u de termen verward. Het is uiteindelijk eenvoudig; de WOZ-waarde is de grondslag voor de uiteindelijk te betalen belasting (OZB).