Huizen Nederland

Hoe check ik mijn WOZ-waarde?

Het is belangrijk dat WOZ-gegevens kloppen. Dat vinden wij, maar uw gemeente ook. Een juiste WOZ-waarde is wel zo eerlijk. U kunt checken of uw WOZ-waarde klopt, via het taxatieverslag en het WOZ-waardeloket. We leggen u uit hoe dat werkt.

Totstandkoming WOZ-waarde

Om tot een goede waarde-check te komen, is het noodzakelijk dat u weet hoe uw WOZ-waarde tot stand komt.

Basisgegevens vaststellen

Om een waarde vast te stellen, heeft uw gemeente allereerst wat basisgegevens nodig. De oppervlakte van uw woning en bijgebouwen, de grondoppervlakte, de staat van de woning, het bouwjaar, de ligging, de uitstraling. Al deze factoren spelen een rol bij de waardebepaling van de woning.

Vergelijken met anderen

Wanneer deze gegevens verzameld zijn, gaat de gemeente het vergelijken met de verkoopcijfers van woningen die op of rond (tot een jaar ervoor en erna) de waardepeildatum zijn verkocht. Deze waardepeildatum ligt altijd op 1 januari van het jaar vóór het betreffende belastingjaar.

Let op: niet te verwarren met een toestandsdatum. Dit is de toestand waarin de woning zich op 1 januari van het betreffende belastingjaar bevindt.

Verzamelen van gegevens

Een groot gedeelte van deze gegevens zijn eenvoudig te verzamelen. Hiervoor heeft de gemeente verschillende tools tot haar beschikking. Zo wordt er gewerkt met luchtfoto’s, streetmap, BAG en Funda en worden de verleende bouwvergunningen verwerkt. Ook wordt er door sommige gemeenten regelmatig ‘een rondje gefietst’.

De exacte totstandkoming van de gegevens die gemeenten hanteren, verschilt per gemeente. Hierin zijn gemeenten vrij. Wel is er jaarlijks een controle op de juistheid en compleetheid van deze gegevens.

WOZ-waarde checken

Check uw taxatiegegevens

Uw woninggegevens staan op het taxatieverslag. Dit verslag kunt u downloaden via uw digitale belastingbalie. Het is dus allereerst belangrijk om te kijken of uw gegevens juist zijn. Kloppen deze gegevens? Kijk dan of uw woning vergeleken is met andere woningen. Hierin kunnen uiteraard verschillen zitten. Het is maar zelden zo dat er een exact vergelijkbare woning is verkocht op of rond de waardepeildatum. Met de onderlinge (kleine) verschillen wordt rekening gehouden.

Vraag de WOZ-waarde op

Ook kunt u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde opvragen. Dat doet u via het WOZ-waardeloket. U kunt kijken of de woningen die vergelijkbaar zijn met de uwe ook een vergelijkbare waarde hebben. Dit noemen we het gelijkheidsbeginsel.

Maak WOZ-bezwaar

Klopt in één van de bovenstaande punten iets niet? Dan raden wij u aan bezwaar te maken. Geef in uw bezwaar aan wat niet juist is en waarom niet. U helpt op deze manier het bestand van uw gemeente zo volledig en juist mogelijk te maken.