Gevolgen WOZ-waarde op erfenis

Erfenis en schenking zijn twee verschillende juridische concepten die verschillende
implicaties hebben voor de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van een
woning. Hieronder worden de mogelijke scenario’s voor zowel erfenis als schenking
in relatie tot de WOZ-waarde besproken:

Erfenis en WOZ-waarde:

 1. Overlijden van de Eigenaar:
  Wanneer iemand overlijdt en je erft een woning, wordt de WOZ-waarde
  van die woning opnieuw vastgesteld op de peildatum van het overlijden.
  Dit wordt gedaan om de erfbelasting te berekenen. De WOZ-waarde op
  de peildatum kan dus verschillen van de WOZ-waarde op het moment
  van overlijden.
 2. Aangifte Erfbelasting:
  Bij het erven van een woning moet je aangifte doen voor de
  erfbelasting. De WOZ-waarde speelt hierbij een rol, maar het is niet zo
  dat je de WOZ-waarde ‘krijgt’. De erfbelasting wordt berekend op basis
  van de waarde van de erfenis op het moment van overlijden.

Schenking en WOZ-waarde:

 1. Schenking van een Woning:
  Bij een schenking van een woning wordt de WOZ-waarde op het
  moment van schenking als uitgangspunt genomen. Degene die de
  schenking doet, moet mogelijk schenkbelasting betalen, afhankelijk van
  de waarde van de schenking en de relatie tussen de schenker en de
  ontvanger.
 2. Aangifte Schenkbelasting:
  Net als bij erfbelasting, moet je bij schenking van onroerend goed
  aangifte doen voor schenkbelasting. De WOZ-waarde van de woning
  op het moment van schenking is van belang bij het berekenen van de
  belasting.

Belangrijke Overwegingen:

 1. Taxatiewaarde versus WOZ-waarde:
  In sommige gevallen kan de taxatiewaarde van de woning verschillen
  van de WOZ-waarde. Bij complexe erfenissen of schenkingen kan het
  nuttig zijn om een professionele taxateur in te schakelen om de actuele
  waarde van de woning te bepalen.
 2. Fiscale Regelgeving:
  De regelgeving rondom erf- en schenkbelasting kan variëren afhankelijk
  van het land waarin je je bevindt. Het is essentieel om op de hoogte te
  zijn van de specifieke fiscale regels die gelden voor erfenissen en
  schenkingen in jouw rechtsgebied.
 3. Professioneel Advies:
  Bij zowel erfenissen als schenkingen is het aan te raden om
  professioneel advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een notaris of belastingadviseur. Zij kunnen je begeleiden bij de juridische en fiscale
  aspecten van deze transacties.

Conclusie

Kortom, de WOZ-waarde speelt een rol bij zowel erfenissen als schenkingen, maar
de toepassing ervan verschilt afhankelijk van het scenario en de specifieke fiscale
regels die van toepassing zijn.