Wie ontvangt een WOZ-beschikking?

Het simpele antwoord? Elke eigenaar of gebruiker van onroerend goed. Natuurlijk zijn er ook veel uitzonderingen. Wat als u midden in het jaar een nieuwe woning koopt? Wat als uw bedrijfspand meerdere eigenaren heeft? Of als u erfgenaam bent van een woning? We delen het met u.

De ontvangers van een WOZ-beschikking

Bent u eigenaar of gebruiker van onroerend goed? Volgens de Wet WOZ bent u dan een ‘belanghebbende’. Ook huurders, pachters en vennootschappen zijn dat bijvoorbeeld. Is het onroerend goed dus uw eigendom, bezit of heeft u beperkte rechten? Dan krijgt u een WOZ-beschikking.

Op de WOZ-beschikking staat onder andere uw WOZ-waarde. Dat is de basis van een aantal belastingen. Wel zo handig om te checken, of dat klopt. Twijfelt u? Zo werkt zelf WOZ bezwaar maken.

Meerdere eigenaren

Is uw onroerend goed eigendom van meerdere personen? Dan krijgt één van de eigenaren een WOZ-beschikking. De anderen kunnen eventueel een WOZ-beschikking opvragen bij de gemeente.

Erfgenaam

Erft u onroerend goed? Dan kunt u ook de WOZ-beschikking opvragen bij de gemeente.

Nieuwe eigenaar

Koopt of huurt u een eigendom midden in het jaar? Dan bent u volgens de wet WOZ een ‘nieuwe belanghebbende’. De vorige eigenaar heeft dan waarschijnlijk de WOZ-beschikking van dat jaar al ontvangen. U krijgt het volgende jaar pas een WOZ-beschikking op uw naam. Nu al opvragen bij de gemeente? Dat kan natuurlijk!

Huurder

Huurt u een sociale huurwoning? De WOZ-waarde beïnvloedt de maximaal redelijke huurprijs. U krijgt daarom ook een WOZ-beschikking. Ook bij andere huurwoningen kan de verhuurder een stijging van de WOZ-waarde doorberekenen in de huurprijs. Het is daarom relevant voor u om te weten wat de WOZ-waarde is.

Belastingheffer

Gebruikt u de WOZ-waarde, bijvoorbeeld voor het heffen van belasting, maar krijgt u de WOZ-beschikking niet? Volgens de Wet WOZ bent u een ‘medebelanghebbende’. U kunt een WOZ-beschikking opvragen bij de gemeente. Er geldt een aparte termijn om bezwaar te maken.